Thông báo Cookie

Sử dụng Cookie

Trang web toxnfill và dịch vụ online có thể sử dụng "toxnfill". Nếu sử dụng Cookie giúp cá nhân hóa trải nghiệm của bạn trên trang web toxnfill, cho biết mọi người đã truy cập vào những phần nào của trang web, giúp đo lường hiệu quả của các tìm kiếm trên web, cung cấp chi tiết về hành vi của người dùng để có thể cải thiện sản phẩm và giao tiếp của toxnfill.

Vì một số người dùng thường lựa chọn không sử dụng cookie nên có thể tùy chỉnh cookie ở đại đa số các trình duyệt.
Ở một số trình duyệt có thể thiết lập quản lý cookie theo từng web riêng biệt để cho phép người dùng bảo vệ và kiểm soát chặt chẽ thông tin cá nhân của họ. Tức là, người dùng không cho phép sử dụng cookie ở tất cả các trang web họ chỉ cho phép sử dụng cookie ở các trang đáng tin cậy .

Các nhà cung cấp trình duyệt có trang lời trợ giúp để quản lý cookie của sản phẩm công ty. Hãy tham khảo chi tiết nội dung bên dưới

Google Chrome
Internet Explorer
Mozilla Firefox
Safari(Máy tính để bàn)
Safari(Di động)
Duyệt trình Android
Opera
Opera mobile

Trường hợp của những trình duyệt khác vui lòng kiểm tra lời giải thích của nhà cung cấp.

Cookie trang web cần thiết

Những cookie này rất cần thiết để cho phép bạn sử dụng các dịch vụ được cung cấp trên trang web toxnfill và sử dụng một số tính năng của nó, chẳng hạn như truy cập vào khu vực bảo mật yêu cầu đăng ký.
Những cookie này thực sự cần thiết để cung cấp trang web cho người dùng nên có thể từ chối mà không ảnh hưởng tới chức năng của trang.

Phân tích / Tính năng cookie

Nếu sử dụng những cookie này có thể thu thập thông tin về cách sử dụng trang web toxnfill cùng với thông tin trang thường xuyên truy cập nhất.
Những dữ liệu này giúp tối ưu hóa trang web toxnfill và giúp tìm kiếm trong trang web thuận tiện hơn.
Những cookie này không thu thập thông tin riêng biệt để nhận biết người dùng.
Tất cả những thông tin mà Cookie này thu thập được tổng hợp và sau đó được ẩn danh.
Nếu bạn không cho phép các cookie này thì chúng tôi sẽ không biết được người dùng truy cập trang web khi nào và không thể theo dõi được tính năng của trang.

Cookie chức năng

Các cookie này được sử dụng để ghi nhớ các lựa chọn bạn thực hiện khi duyệt trên trang web toxnfill và cũng có thể ghi nhớ các cài đặt khác như kích thước văn bản, phông chữ và các yếu tố có thể tùy chỉnh khác. Thông tin mà các cookie này thu thập không nhận dạng cá nhân bạn và không thể theo dõi hoạt động duyệt web của bạn trên trang web toxnfill