Chính sách xử lý thông tin cá nhân

Chính sách xử lý thông tin cá nhân

Phòng khám TOXNFILLClinic(bên dưới là Phòng khám) coi trọng thông tin cá nhân của khách hàng, luôn tuân thủ pháp luật về "Bảo vệ thông tin và thúc đẩy sử dụng mạng thông tin".
Văn bản thông qua điều khoản xử lý thông tin cá nhân thông báo cho khách hàng biết để bảo vệ thông tin cá nhân sẽ được xử lý như thế nào, đang được sử dụng bằng cách thức và vào mục đích như thế nào với thông tin khách hàng cung cấp.
Phòng khám với trường hợp sửa đổi điều khoản xử lý thông tin cá nhân sẽ được thông báo thông qua hạng mục thông báo trên trang web(hoặc thông báo cho từng cá nhân).
Điều khoản này được thi hành từ ngày 1 tháng 1 năm 2006.

Hạng mục thông tin cá nhân thu thập

Văn bản thu thập thông tin cá nhân với những hạng mục dưới đây với mục đích như để Đăng ký thành viên, tư vấn, đăng ký dịch vụ,...

 • Hạng mục thu thập :
 • *. ID
 • *. Họ tên
 • *. Số bí mật
 • *. Số điện thoại
 • *. Email
 • *. Domain
 • *. Cookie

Cách thu thập thông tin cá nhân : Trang chủ(Đăng ký thành viên), Tư vấn online

Mục đích sử dụng và thu thập thông tin cá nhân

Phòng khám sử dụng thông tin cá nhân thu thập được cho mục đích sau.
Cung cấp nội dung thanh toán khoản tiền theo cung cấp dịch vụ và thực thi hợp đồng liên quan đến cung cấp dịch vụ, thanh toán khoản tiền và mua hàng, vận chuyển hàng hóa hoặc phát giấy thông báo địa chỉ thanh toán, xác nhận bản thân theo việc sử dụng dịch vụ chế độ cho thành viên quản lý thành viên dịch vụ tài chính và xác nhận giao dịch tài chính cá nhân, nhận biết cá nhân, ngăn chặn sử dụng phi nhân đạo và ngăn chặn sử dụng bất hợp pháp của những thành viên bất chính, xác nhận ý kiến đăng ký, xác nhận số liên lạc, xử lý nhân sự,..như xử lý bất mãn, gửi thông tin mang tính quảng cáo như sự kiện dùng cho quảng cáo và tiếp thị truyền tải nội dung thông báo, thống kê về việc sử dụng dịch vụ của thành viên hoặc nắm bắt mức độ truy cập của người dùng.

Thời gian sử dụng và sở hữu thông tin cá nhân

Theo nguyên tắc, mục đích sử dụng và thu thập thông tin cá nhân sau khi đạt được sẽ được hủy bỏ một cách nhanh chóng thông tin được thu thập.
Nhưng, trường hợp cần lưu giữ theo quy định của pháp luật có liên quan, văn bản bảo quản thông tin thành viên trong khoảng thời gian nhất định theo pháp luật liên quan với những điều khoản sau.
Hạng mục lưu trữ: Ghi chép tư vấn, ghi chép thanh toán
Căn cứ lưu trữ: Ghi chép về rút tiền đăng ký hoặc hợp đồng
Thời gian lưu trữ: 3 năm
Ghi chép về rút tiền đăng ký hoặc hợp đồng: 5 năm (Luật liên quan tới bảo vệ người tiêu dùng trong giao dịch thương mại điện tử,..)
Ghi chép về cung cấp các mặt hàng và thanh toán tiền: 5 năm (Luật liên quan tới bảo vệ người tiêu dùng trong giao dịch thương mại điện tử,..)
Ghi chép về xử lý tranh chấp hoặc bất mãn của người tiêu dùng: 3 năm (Luật liên quan tới bảo vệ người tiêu dùng trong giao dịch thương mại điện tử,..)

Cách thức và trình tự hủy bỏ thông tin cá nhân

Theo nguyên tắc, mục đích sử dụng và thu thập thông tin cá nhân sau khi đạt được sẽ được hủy bỏ một cách nhanh chóng thông tin được thu thập. Cách thức và trình tự hủy bỏ theo các bước sau:

Trình tự hủy bỏ

Thông tin các thành viên sau khi được nhập dữ liệu chẳng hạn như để đăng ký thành viên sẽ được hủy bỏ sau thời gian lưu trữ nhất định (Tham khảo thời gian sử dụng và lưu trữ)
theo lý do bảo vệ thông tin theo pháp luật liên quan khác và điều khoản nội bộ ( Hồ sơ cá nhân với trường hợp bằng giấy tờ)
được di duyển bằng DB riêng biệt sau khi đạt được mục đích. Thông tin cá nhân được di chuyển bằng DB không phải trường hợp theo pháp luật thì không sử dụng vào mục đích nào khác ngoài mục đích lưu trữ.
Cách hủy bỏ sử dụng phương pháp kỹ thuật không thể khôi phục dữ liệu ghi chép thông tin cá nhân được lưu theo dạng tệp điện tử để xóa.

Cung cấp thông tin cá nhân

Theo nguyên tắc, không cung cấp thông tin cá nhân người dùng cho bộ phận bên ngoài.
Nhưng, với trường hợp sau đây là ngoại lệ.
Trường hợp có yêu cầu của cơ quan điều tra theo cách thức và trình tự được quy định theo pháp luật với mục đích điều tra, hoặc căn cứ vào quy định của pháp luật với trường hợp người dùng đã đồng ý trước đó.

Quản lý và cách thức thực thi của người đại diện pháp lý và người dùng

Người dùng có thể thay đổi hoặc truy cứu thông tin cá nhân đã được lưu trữ bất cứ khi nào, cũng có thể yêu cầu hủy bỏ đăng ký.
Để sửa đổi, truy cứu thông tin cá nhân của người dùng ‘Thay đổi thông tin cá nhân’(hoặc ‘Chỉnh sửa thông tin thành viên’ ..) hủy bỏ đăng ký(Đồng ý hủy bỏ) ấn vào “Rời bỏ thành viên” sau khi qua các bước xác nhận bản thân có khả năng trực tiếp xác nhận, đính chính hoặc rời đi. Hoặc, có thể liên lạc cho người chịu trách nhiệm quản lý thông tin cá nhân bằng văn bản, gọi điện hoặc bằng email để có thể hủy bỏ một cách nhanh chóng.
Trong trường hợp yêu cầu đính chính lại về thông tin cá nhân bị sai lệch, sẽ không cung cấp hoặc sử dụng thông tin cá nhân đó cho đến khi đính chính thông tin hoàn thành.
Hoặc, trong trường hợp thông tin cá nhân bị sai lệnh đã được cung cấp cho bên thứ 3, sẽ được thông báo nhanh chóng cho bên thứ 3 kết quả xử lý thông tin đinh chính để hoàn thiện việc đính chính lại thông tin.
Thông tin cá nhân được xóa bỏ hoặc hủy bỏ theo yêu cầu của người dùng sẽ được xử lý theo “Thời gian sử dụng và lưu giữ thông tin cá nhân được thu thập của công ty” và sẽ xử lý thông tin để không thể sử dụng hoặc mở ra xem với mục đích khác.

Nội dung liên quan đến việc cài đặt, vận hành và từ chối thiết bị thu thập thông tin cá nhân tự động

Vận hành Cookie để lưu trữ và tìm kiếm thông tin quý khách theo thời điểm.
Cookie là tệp văn bản rất nhỏ được gửi đến trình duyệt của bạn bởi máy chủ được sử dụng để chạy trang web, được lưu trữ ở ổ cứng trên máy tính của bạn.
Công ty sử dụng cookie cho mục đích sau.

Mục đích sử dụng Cookie
Bạn có quyền lựa chọn cài đặt Cookie, cung các cấp dịch vụ tiếp thị mục tiêu và cá nhân hóa thông qua việc nắm bắt số lần truy cập và mức độ tham gia các sự kiện khác nhau, theo dõi dấu vết, năm bắt các lĩnh vực quan tâm và sở thích của người dùng, phân tích tần suất truy cập và thời gian truy cập của các thành viên và phí thành viên. Theo đó, bạn có thể cho phép tất cả Cookie bằng cách cài đặt tùy chọn trong trình duyệt web, kiểm tra mỗi khi các cookie được lưu hoặc từ chối tất cả các Cookie.

Cách từ chối cài đặt Cookie
Cách từ chối cài đặt Cookie, bạn có thể cho phép tất cả Cookie bằng cách cài đặt tùy chọn trong trình duyệt web, kiểm tra mỗi khi các cookie được lưu hoặc từ chối tất cả các Cookie.
Ví dụ về cách cài đặt (Trường hợp trình duyệt Internet Explorer) Công cụ ở đầu trên trình duyệt web > tùy chọn Internet > thông tin cá nhân, tuy nhiên nếu bạn từ chối cài đặt Cookie có thể gặp khó khăn trong việc cung cấp dịch vụ.

Dịch vụ dân sự liên quan đến thông tin cá nhân

Để bảo vệ thông tin cá nhân của khách hàng và xử lý các khiếu nại liên quan đến thông tin cá nhân, chúng tôi chỉ định bộ phận liên quan và người chịu trách nhiệm quản lý thông tin cá nhân như sau.

Tên người chịu trách nhiệm quản lý thông tin cá nhân: CEO Ahn Hyun Jun
Số điện thoại: 010-3017-0515 (AM : 10:00 ~ PM : 05:30)
Email : ceo@triupcorp.com
Trong trường hợp cần tư vấn hoặc khai báo về các vi phạm thông tin cá nhân khác vui lòng liên hệ với các cơ quan dưới đây.

1. Ủy ban hòa giải tranh chấp cá nhân (www.1336.or.kr/1336)
2. Ủy ban chứng nhận nhãn hiệu bảo vệ thông tin (www.eprivacy.or.kr/02-580-0533~4)
3. Trung tâm điều tra tội phạm internet văn phòng công tố tối cao (http://icic.sppo.go.kr/02-3480-3600)
4. Trung tâm ứng phó khủng bố mạng cơ quan cảnh sát quốc gia (www.ctrc.go.kr/02-392-0330)

Đồng ý cung cấp thông tin cho bên thứ 3 và vận hành ủy thác

Lý do cung cấp thông tin cho bên thứ 3
Trang web và DB của TOXNFILL Clinic (trụ sở chính) được ủy thác cho BBG netwwork (công ty điều hành), và công ty Tri-up (Công ty được ủy thác) đang được vận hành quản lý.
Dự liệu của chúng tôi được lưu trữ trên máy chủ của nhà điều hành dưới trách nhiệm của nhà điều hành.
Thông tin được lưu trữ có thể được sử dụng làm thông tin tiếp thị và có phạm vi như dưới đây.

1. Thông báo về các nội dung thông báo, sự kiện của công ty
2. Thông báo phản hồi của công ty
3. Mạng liên lạc khẩn cấp trong trường hợp khẩn cấp
4. Sử dụng thông tin tiếp thị như phân phối và xu hướng của khách hàng

Nhà điều hành: BBG Networks Co., Ltd
Nội dung công việc vận hành: Quản lý và vận hành trang chủ, quản lý DB
Thời gian sử dụng và lưu trữ thông tin cá nhân: Đến khi kết thúc hợp đồng ủy thác

Nhà điều hành: Tri-up Co., Ltd
Nội dung công việc vận hành: Quản lý trang chủ, quản lý DB
Thời gian sử dụng và lưu trữ thông tin cá nhân: Đến khi kết thúc hợp đồng ủy thác

Phụ lục

Chính sách bảo mật thông tin cá nhân này được áp dụng từ ngày 11 tháng 7 năm 2013, nếu có bất kỳ sửa đổi, bổ sung . xóa nội dung do thay đổi của luật pháp . chính sách hoặc công nghệ bảo mật sẽ được thông báo thông qua thông báo trên trang web từ 7 ngày trước khi thi hành thay đổi nội dung.

 • Chính sách bảo mật thông tin cá nhân phiên bản số : 1.0
 • Ngày thực thi chính sách bảo mật thông tin cá nhân: ngày 11 tháng 7 năm 2013

Người quản lý thông tin cá nhân

Để bảo vệ thông tin cá nhân của khách hàng và xử lý các khiếu nại liên quan đến thông tin cá nhân, TOXNFILLClinic có bộ phận và người chịu trách nhiệm quản lý thông tin cá nhân như sau.

Bệnh viên : TOXNFILL trụ sở Gangnam
Chức vụ : Viện trưởng đại diện TOXNFILL
Số điện thoại : +82-2-537-4842

Bệnh viên : TOXNFILL chi nhánh Konkuk University
Chức vụ : Viện trưởng đại diện TOXNFILL
Số điện thoại : +82-2-6235-1567

Bệnh viên : TOXNFILL chi nhánh Gwanak Seoul
Chức vụ : Viện trưởng đại diện TOXNFILL
Số điện thoại : +82-2-873-7979

Bệnh viên : TOXNFILL chi nhánh Nowon
Chức vụ : Viện trưởng đại diện TOXNFILL
Số điện thoại : +82-2-933-7585

Bệnh viên : TOXNFILL chi nhánh Myeongdong
Chức vụ : Viện trưởng đại diện TOXNFILL
Số điện thoại : +82-2-318-5113

Bệnh viên : TOXNFILL chi nhánh Mokdong
Chức vụ : Viện trưởng đại diện TOXNFILL
Số điện thoại : +82-2-2692-1131

Bệnh viên : TOXNFILL chi nhánh Mia intersection
Chức vụ : Viện trưởng đại diện TOXNFILL
Số điện thoại : +82-2-983-7585

Bệnh viên : TOXNFILL chi nhánh Bangbae Isu
Chức vụ : Viện trưởng đại diện TOXNFILL
Số điện thoại : +82-2-535-2462

Bệnh viên : TOXNFILL chi nhánh Samsung
Chức vụ : Viện trưởng đại diện TOXNFILL
Số điện thoại : +82-2-515-4842

Bệnh viên : TOXNFILL chi nhánh Songpa
Chức vụ : Viện trưởng đại diện TOXNFILL
Số điện thoại : +82-2-2054-8540

Bệnh viên : TOXNFILL chi nhánh Apgujeong
Chức vụ : Viện trưởng đại diện TOXNFILL
Số điện thoại : +82-2-542-4842

Bệnh viên : TOXNFILL chi nhánh Yeongdeungpo
Chức vụ : Viện trưởng đại diện TOXNFILL
Số điện thoại : +82-2-6952-4842

Bệnh viên : TOXNFILL chi nhánh Cheonho
Chức vụ : Viện trưởng đại diện TOXNFILL
Số điện thoại : +82-2-473-9599

Bệnh viên : TOXNFILL chi nhánh Cheongnyangni
Chức vụ : Viện trưởng đại diện TOXNFILL
Số điện thoại : +82-2-2088-4842

Bệnh viên : TOXNFILL chi nhánh Sinchon ở Hongdae
Chức vụ : Viện trưởng đại diện TOXNFILL
Số điện thoại : +82-2-6953-4842

Bệnh viên : TOXNFILL chi nhánh Gwangmyeong Cheolsan
Chức vụ : Viện trưởng đại diện TOXNFILL
Số điện thoại : +82-2-2688-8275

Bệnh viên : TOXNFILL chi nhánh Guri
Chức vụ : Viện trưởng đại diện TOXNFILL
Số điện thoại : +82-31-523-2737

Bệnh viên : TOXNFILL chi nhánh Kimpo
Chức vụ : Viện trưởng đại diện TOXNFILL
Số điện thoại : +82-31-989-9600

Bệnh viên : TOXNFILL chi nhánh Bundang
Chức vụ : Viện trưởng đại diện TOXNFILL
Số điện thoại : +82-31-707-3500

Bệnh viên : TOXNFILL chi nhánh Suwon Ingye
Chức vụ : Viện trưởng đại diện TOXNFILL
Số điện thoại : +82-31-225-4842

Bệnh viên : TOXNFILL chi nhánh Ansan
Chức vụ : Viện trưởng đại diện TOXNFILL
Số điện thoại : +82-31-402-4842

Bệnh viên : TOXNFILL chi nhánh Anyang
Chức vụ : Viện trưởng đại diện TOXNFILL
Số điện thoại : +82-31-382-4842

Bệnh viên : TOXNFILL chi nhánh Icheon
Chức vụ : Viện trưởng đại diện TOXNFILL
Số điện thoại : +82-31-631-0013

Bệnh viên : TOXNFILL chi nhánh Incheon Guwol
Chức vụ : Viện trưởng đại diện TOXNFILL
Số điện thoại : +82-32-432-4842

Bệnh viên : TOXNFILL chi nhánh Bupyeong ở Incheon
Chức vụ : Viện trưởng đại diện TOXNFILL
Số điện thoại : +82-32-506-9916

Bệnh viên : TOXNFILL chi nhánh chính của Ilsan
Chức vụ : Viện trưởng đại diện TOXNFILL
Số điện thoại : +82-31-994-0188

Bệnh viên : TOXNFILL chi nhánh Paju
Chức vụ : 톡스앤필의원 대표원장
Số điện thoại : +82-31-948-1231

Bệnh viên : TOXNFILL chi nhánh Pyeongtak
Chức vụ : 톡스앤필의원 대표원장
Số điện thoại : +82-31-658-3101

Bệnh viên : TOXNFILL chi nhánh núi Dunsan ở Daejeon
Chức vụ : 톡스앤필의원 대표원장
Số điện thoại : +82-42-488-5827

Bệnh viên : TOXNFILL chi nhánh Sejong
Chức vụ : 톡스앤필의원 대표원장
Số điện thoại : +82-44-414-9200

Bệnh viên : TOXNFILL chi nhánh Cheonan Buldang
Chức vụ : 톡스앤필의원 대표원장
Số điện thoại : +82-41-415-0844

Bệnh viên : TOXNFILL chi nhánh Cheonan Sinbu
Chức vụ : 톡스앤필의원 대표원장
Số điện thoại : +82-41-415-0842

Bệnh viên : TOXNFILL chi nhánh Cheongju
Chức vụ : 톡스앤필의원 대표원장
Số điện thoại : +82-43-716-0123

Bệnh viên : TOXNFILL chi nhánh Changwon
Chức vụ : 톡스앤필의원 대표원장
Số điện thoại : +82-51-818-4842

Bệnh viên : TOXNFILL chi nhánh Changwon
Chức vụ : 톡스앤필의원 대표원장
Số điện thoại : +82-55-211-0400

Bệnh viên : TOXNFILL chi nhánh Jeonju
Chức vụ : 톡스앤필의원 대표원장
Số điện thoại : +82-63-272-4842

Bệnh viên : TOXNFILL chi nhánh Wonju
Chức vụ : 톡스앤필의원 대표원장
Số điện thoại : +82-33-735-7999

Bệnh viên : TOXNFILL chi nhánh ở Jeju
Chức vụ : 톡스앤필의원 대표원장
Số điện thoại : +82-64-711-4842

Trong trường hợp cần tư vấn hoặc khai báo về các vi phạm thông tin cá nhân khác vui lòng liên hệ với các cơ quan dưới đây.

 • 1. Ủy ban hòa giải tranh chấp cá nhân (www.1336.or.kr/1336)
 • 2. Ủy ban chứng nhận nhãn hiệu bảo vệ thông tin (www.eprivacy.or.kr/02-580-0533~4)
 • 3. Trung tâm điều tra tội phạm internet văn phòng công tố tối cao (http://icic.sppo.go.kr/02-3480-3600)
 • 4. Trung tâm ứng phó khủng bố mạng cơ quan cảnh sát quốc gia (www.ctrc.go.kr/02-392-0330)